Tam a zpětDříve v říši Západu jsme žili,
když ještě dva stromy kvetli.
Zlatý a bílý, stromy plné síly.
Dívky Eldar v Amanu své věnce pletly.

Pak však stih nás velký žal,
žal jenž nikdy neutichne;
Do Endoru nás Feanor vzal.
Spěchal,"Rychle, rychle…"

Však teď pláče duše má,
zpět na Západ odešlo mnoho z nás,
má slza na Středozem dopadá.
Kdy půjdu já? - To ví jen čas.

Na Západ chci jít,
však i v Endor chci žít.
Rozhodnu se?
- Mezi slávou věčnosti
a krásou obyčejnosti…?